Školní projekt Od semínka k lesu s Motorolou

Školní projekt „Od semínka k lesu s Motorolou"

Cílová skupina:žáci 3. a 4. třídy
Celková doba trvání:od února 2013 - listopad 2013

Přehled průběhu projektu
Školní projekt Od semínka k lesu s Motorolou je rozdělen na 5 částí. Čtyři části školního projektu se nazývají podle čtyř ročních období a věnují se poznávání lesa v jejich průběhu. Pátá část projektu se věnuje výsevu semen stromů, výsadbě sazenic a péči o ně. Tato část se prolíná průběžně napříč jednotlivými obdobími. Celý projekt bude zakončen výsadbou sazenic stromů do lesa.Hlavní cíle projektu
• Žáci budou vedeni k pochopení lesního ekosystému jako celku a také budou blíže seznámeni s jeho dílčími částmi.
• Žáci pochopí funkce lesa a jeho význam.
• Žáci budou vedeni k budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně.

To vše za využití inovativních vyučovacích metod s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Projekt současně naplní RVP v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova (konkrétně ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce).

Dílčí cíle projektu
• žáci pochopí význam lesa pro člověka a jiné organismy
• žácisi uvědomují proměny lesa v různých ročních obdobích (fauny i flory)
• žáci poznají základní druhy lesních dřevin, bylin a hub
• žáci poznají vybrané obyvatele lesa i pomocí pobytových znamení
• žáci pochopí vztahy mezi organismy v rámci biotopu les
• žáci se seznámí se základními informacemi o lesním hospodářství
• žáci si uvědomují vliv člověka na les

Úvodní výukový program 4.A a 4.B
Úvodní program - 3.A
Úvodní program - 3.B
Terénní program - 3.A
Jaro - 4.AB

O nás


ZŠ BRNO, Hamry 12
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ
545 230 160
 
Ředitelka
727 900 510
Zástupkyně
602 505 066
 
Školní jídelna
545 230 344
                              602 505 062
 
 
Kancelář
                 545 230 160
               602 505 025      
 
 
                                                
Kancelář + fax
               545 219 877
 
 
ŠD I. Emrová
602 505 119
ŠD D. Unzeitigová
722 732 101
ŠD A. Hauserová
722 414 547
ŠD Z. Zelinková
607 051 781
ŠD K. Zubíčková
725 507 217