Zápis do 1. třídy

Termín zápisu pro školní rok 2019/2020


Pondělí    29. 4. 2019    14:00 - 18:00
Úterý        30 .4. 2019    14:00 - 17:00

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků -  POZOR ORGANIZAČNÍ ZMĚNA!
PÁTEK 
 29. 3. 2019   8:00 - 10:00


Elektronický zápis  - DOPORUČUJEME ZDE PROVÉST I REZERVACI TERMÍNU ZÁPISU (rezervace mají při zápisu přednost) 
Podpora elektronického zápisu - úterý 26.3. 2019 14:00 - 16:00 a pátek 29.3. 2019  8:00 - 10:00               

Spádový obvod ZŠ Brno, Hamry 12:

Baarovo nábř., Babická, Bílovická, Borky, Břehová,
Cacovice, Cihelní, Čtvery hony,
Dolnopolní,
Fantova, Faulhabrova, Franzova, Fryčajova,
Hádecká, Hády, Hamry, Hlaváčova,
Hradiska, Hrubinky, Jarní, Karlova, Kmochova, Krasová, Kulkova (po hranici městské části), Kusákova,
Liští,
Mateří, Mlýnské nábř.,
Na Sedláku,
Obřanská, Olší,
Panská lícha, Parková,
Plíže, Pod Hády, Podzimní, Proškovo nám.,
Rázusova, Řádky, Říční,
Sady, Selská,
Slaměníkova, Světlá, Švábenského, Švestková,
Těsná,
U Splavu, Újezdy,
Vrbí, Vřesová,Výpustky,
Wágnerova,
Zázmolí, Zlatníky, Zimní,
zbývající území městské části Maloměřice a Obřany mimo ulice.

ZÁPIS
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1.9. 2012 do 31.8. 2013, či kterému byla povinná školní docházka odložena.

Přinesou s sebou:

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zápis bude prováděn elektronicky),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o bydlišti (svůj občanský průkaz). pozn. Doklad o bydlišti dítěte (pokud není stejný údaj patrný z OP zákonných zástupců) vydává pro město Brno OSČ Husova 5, 1. patro. 

Rodiče se dostaví k  zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Brno nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2018 do 30. června 2019, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.
Je-li narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 přinesou zákonní zástupci:

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zápis bude prováděn elektronicky),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o bydlišti (svůj občanský průkaz). pozn. Doklad o bydlišti dítěte (pokud není stejný údaj patrný z OP zákonných zástupců) vydává pro město Brno OSČ Husova 5, 1. patro,
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Je- li narozené v období od 1. 1. 2014  do 30. 6. 2014, přinesou zákonní zástupci:

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zápis bude prováděn elektronicky),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o bydlišti (svůj občanský průkaz). pozn. Doklad o bydlišti dítěte (pokud není stejný údaj patrný z OP zákonných zástupců) vydává pro město Brno OSČ Husova 5, 1. patro,
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 
 • doporučení odborného lékaře.

 

ODKLAD
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a přinese:

 • vytištěnou žádost o odklad začátku školní docházky o jeden školní rok,
 • doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025

ŠD I. Emrová 606 939 534
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb