Zápis do 1. třídy

POZOR ZMĚNA!!

Pro zápis umožňujeme na základě Opatření k zápisům vydaného MŠMT :

V OBDOBÍ OD 1.4. DO 30.4. 2020 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ TOUTO FORMOU:

 1. DATOVOU SCHRÁNKOU - DATOVÁ SCHRÁNKA ŠKOLY hmz4wbb
 2. EMAILEM NA ADRESU Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - ŽÁDOST MUSÍ BÝT OPATŘENA ELEKTRONICKÝM PODPISEM! Žádost o odklad - 2 přílohy - doporučení ŠPZ (PPP,SPC), doporučení lékaře, případně + Žádost o přijetí do přípravné třídy
 3. POŠTOU - ZŠ Brno, Hamry12,p.o.,  Hamry 576/12, 614 00 Brno OPATŘIT NÁPISEM ZÁPIS
 4. OSOBNĚ 27. A 28. 4. 2020 V TERMÍNECH, KTERÉ JSTE SI ZAREGISTROVALI NA WEBU zapisdozs.brno.cz

Děkujeme za pochopení.


Pondělí    27. 4. 2020    14:00 - 18:00
Úterý        28. 4. 2020    14:00 - 17:00

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků -  
PÁTEK 
 27. 3. 2020   8:00 - 11:40


Elektronický zápis  - DOPORUČUJEME ZDE PROVÉST I REZERVACI TERMÍNU ZÁPISU (rezervace mají při zápisu přednost) 
Podpora elektronického zápisu - čtvrtek 26.3. 2020 14:00 - 16:00 a pátek 27.3. 2020  8:00 - 11:40               

Spádový obvod ZŠ Brno, Hamry 12:

Baarovo nábř., Babická, Bílovická, Borky, Břehová,
Cacovice, Cihelní, Čtvery hony,
Dolnopolní,
Fantova, Faulhabrova, Franzova, Fryčajova,
Hádecká, Hády, Hamry, Hlaváčova,
Hradiska, Hrubinky, Jarní, Karlova, Kmochova, Krasová, Kulkova (po hranici městské části), Kusákova,
Liští,
Mateří, Mlýnské nábř., Manželů Suchých
Na Sedláku,
Obřanská, Olší,
Panská lícha, Parková,
Plíže, Pod Hády, Podzimní, Proškovo nám.,
Rázusova, Řádky, Říční,
Sady, Selská,
Slaměníkova, Světlá, Švábenského, Švestková,
Těsná,
U Splavu, Újezdy,
Vrbí, Vřesová,Výpustky,
Wágnerova,
Zázmolí, Zlatníky, Zimní,
zbývající území městské části Maloměřice a Obřany mimo ulice.

ZÁPIS
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1.9. 2013 do 31.8. 2014, či kterému byla povinná školní docházka odložena.

Přinesou s sebou:

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zápis bude prováděn elektronicky),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o bydlišti (svůj občanský průkaz). pozn. Doklad o bydlišti dítěte (pokud není stejný údaj patrný z OP zákonných zástupců) vydává pro město Brno OSČ Husova 5, 1. patro. 

Rodiče se dostaví k  zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Brno nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.
Je-li narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 přinesou zákonní zástupci:

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zápis bude prováděn elektronicky),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o bydlišti (svůj občanský průkaz). pozn. Doklad o bydlišti dítěte (pokud není stejný údaj patrný z OP zákonných zástupců) vydává pro město Brno OSČ Husova 5, 1. patro,
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Je- li narozené v období od 1. 1. 2015  do 30. 6. 2015, přinesou zákonní zástupci:

 • vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (zápis bude prováděn elektronicky),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o bydlišti (svůj občanský průkaz). pozn. Doklad o bydlišti dítěte (pokud není stejný údaj patrný z OP zákonných zástupců) vydává pro město Brno OSČ Husova 5, 1. patro,
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 
 • doporučení odborného lékaře.

 

ODKLAD
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a přinese:

 • vytištěnou žádost o odklad začátku školní docházky o jeden školní rok,
 • doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 
Je přednostně určena pro děti s odkladem povinné školní docházky a děti narozené mezi 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015.
Pokyny pro zájemce:
     
        zákonní zástupci se dostaví s dítětem k zápisu:

 • v případě odkladových žádají o odklad a současně podávají žádost o přijetí do přípravné třídy a doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro návštěvu přípravné třídy
 • v případě dětí mladších, narozených mezi 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015, podávají žádost o přijetí do přípravné třídy a doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro návštěvu přípravné třídy

Přípravná třída bude otevřena v případě naplněnosti minimálně 10, maximálně 15 dětí. 

Žádost o přijetí do přípravné třídy ke stažení

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025

ŠD I. Emrová 606 939 534
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb